Til hovedinnhold
Norsk English

Seniorer og sosiale medier

Sammendrag

Målsetningen med studien Seniorer og sosiale medier er å undersøke bruksmønstre for sosiale medier blant seniorer (alder 55+). Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av 899 respondenter. Utvalget er gjort ved selvseleksjon, og resultatene er derfor ikke representative for seniorer generelt. 53 prosent av respondentene har brukt Facebook. Andre tjenester blir benyttet av svært få respondenter. Manglende interesse, behov, kunnskap og tid oppgis oftest som grunner til ikke å bruke sosiale medier. Ikke-brukere kan videre deles inn i tre grupper: 1) seniorer som er kritiske til sosiale medier; (2) seniorer som ikke opplever sosiale medier som relevante; og (3) seniorer som gjerne vil bruke sosiale medier, men som ikke opplever at de har kompetanse til det. I studien er det gjennomført en akseptanalyse. Denne viser at oppfattet nytte/verdi er den faktoren som har størst betydning for hvorvidt seniorer ønsker å bruke eller allerede bruker, sosiale medier. Tillit mht. personvern er også viktig.

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd, VERDIKT-programmet
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90B273

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Marika Lüders

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2011

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A18885

ISBN

9788214049763

Vis denne publikasjonen hos Cristin