Til hovedinnhold
Norsk English

Oslo lufthavn Gardermoen. Forventet støymessig effekt av nytt regelverk for trafikkavvikling gjeldende fra 7. april 2011.

Sammendrag

Denne rapport viser støymessige konsekvenser ved innføring av nytt regelverk for avviklingen av trafikken ved Oslo Lufthavn Gardermoen fra 7. april 2011. Beregningene som utføres for tre fremtidige scenarier, kombinerer effekten av nytt trafikkmønster og ny forskrift om støyforebygging ved lufthavnen. Resultatene presenteres både som støysoner på kart, tabeller med antall berørte bygninger og personer, samt forventet antall personer som er plaget av støyen.

Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.75

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2011

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A18828

ISBN

9788214049732

Vis denne publikasjonen hos Cristin