Til hovedinnhold
Norsk English

Årsrapport for 2010, Senter for Jernbanesertifisering

Sammendrag

Denne rapporten beskriver SINTEF sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2010.SINTEF Senter for Jernbanesertifisering – SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NB) under EU direktiv 96/48/EC (vedrørende samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog). Tilsvarende ble SJS i 2005 utnevnt til Notified Body (NB) under EU direktiv 2001/16/EF (vedrørende samtrafikkevnen i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet), samt 2008/57/EC i 2010 (samtrafikkevnen i jernbanesystemet). SJS er Notified Body for alle moduler og delsystemer som dekkes av disse direktivene. Som Notified Body kan SJS sertifisere f. eks. at signalsystem innen jernbane er iht. EUs tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet (TSI). SJS sertifikater er akseptert innen EU og EFTA. Andre land utenfor EU vil også normalt godta SJS sertifikater, men de er ikke lovpålagt å gjøre det. Gjennom vår deltagelse i NB-Rail er vi til stede der de faglige anbefalingene blir utarbeidet og akseptert. SINTEF er aktivt tilstede både på plenumsnivå i NB-Rail og i faggruppa for ERTMS.

Oppdragsgiver: Statens Jernbanetilsyn
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 905130.21

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2011

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A18119

ISBN

9788214049718

Vis denne publikasjonen hos Cristin