Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord med vekt på samarbeidet med Sykehuset i Vestfold, Sandefjord.

Sammendrag

Evalueringen av LMS Sandefjord er gjennomført i april/mai 2006 og retter seg først og fremst mot senterets samarbeid med SIV Sandefjord-poliklinikkene. Evalueringen baserer seg på intervju med 13 informanter: brukere, SIV-ansatte, personer fra primærhelsetjenesten, og personer med tilknytning til LMS Sandefjord og til samarbeidsprosjektet. Etter avtale med oppdragsgiver konsentreres evalueringen om de tre områdene ""Kvalitetsheving"", ""Nettverksbygging"" og ""Nybrottsarbeid"", og resultatene diskuteres under disse hovedtemaene. Hovedkonklusjonene er at etableringen av LMS Sandefjord og samarbeidsprosjektet med SIV Sandefjord har bidratt til styrkede brukere og brukerorganisasjoner og økt brukermedvirkning. Videre har LMS Sandefjord opparbeidet et kontaktnett med primærhelsetjenesten, og gjennom samarbeidsprosjektet er også samarbeid med SIV-systemet i ferd med å etableres. Som kommunalt LMS har LMS Sandefjord en unik mulighet for å videreutvikle en modell for samarbeid på tvers av nivåer, etatsgrenser og kommunegrenser. I den videre utbygging av LMS-arbeidet i Vestfold foreslår vi å bygge på de erfaringer som er gjort. Det dreier seg først og fremst om å se SIV-systemet i sammenheng med primærhelsetjenesten og å involvere brukerne fra starten. Videre foreslås å prøve ut ulik fagkompetanse i læringstilbudene ved å involvere ulike faggrupper, både fra SIV og primærhelsetjenesten.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Sissel Steihaug

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214040067

Vis denne publikasjonen hos Cristin