Til hovedinnhold
Norsk English

Marin ingrediensindustri - vekst og struktur 2007-2009

Sammendrag

Den marine ingrediensindustrien i Norge er i ferd med å vokse seg stor. Vi snakker om ca. 50 bedrifter som i 2009 omsatte for 4,2 milliarder kroner. I alt er det investert mellom 15-20 milliarder kroner for å komme dit man er i dag. Men fortsatt er mange bedrifter i oppstartfasen. De største 20 % av bedriftene står for hele 86 % av omsetningen.Bedriftene som driver med ulike omega-3 - produkter basert på marine oljer dominerer bransjen. Disse utgjør hele 77 % av bransjens omsetning, og har hatt en omsetningsvekst i perioden 2007- 2009 på hele 64 %. Samlet bransje har vokst med 39 % i samme periode. Bransjen som helhet har tilfredsstillende inntjening, med gjennomsnittlig driftsmargin på 9 % for de tre siste år. Bedriftene innen ”omega-3” , hvor en finner de noen av største og mest utviklede firma har god inntjening med en gjennomsnittlig driftsmargin på 19 %

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Roger Richardsen
  • Trude Olafsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214051148

Vis denne publikasjonen hos Cristin