Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter retningslinje T-1442 for Stord lufthavn

Sammendrag

Det er beregnet flystøysonegrenser for Stord lufthavn, Sørstokken, basert på trafikkgrunnlag for 2005. Støysonene er beregnet i henhold til retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med programmet NORTIM som tar hensyn til topografien når lydutbredelsen beregnes.Denne rapporten viser datagrunnlaget for beregningen og de resulterende støysoner tegnet ut på kartbakgrunn. Den inneholder også et kapittel med bakgrunnsmateriale for T-1442, de viktigste premisser i retningslinjen, samt omtale av forskriften til forurensningsloven FOR 1089 (grenseverdiforskriften).I tillegg til rapporten leverer SINTEF resultatene på SOSI filer, som gjør mottaker i stand til å importere resultatene i digitale kartbaser. Støysonekartet skal i henhold til retningslinjen tas inn i kommunens plankart. Støysonene berører bare Stord kommune.

Oppdragsgiver Kilde Akustikk AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E101.87

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A178

ISBN

8214028698

Vis denne publikasjonen hos Cristin