Til hovedinnhold
Norsk English

Aktuelt øyevern innen bygg- og anleggsnæringen

Sammendrag

Studier utført ved Legevakten i Oslo og Ambulansetjenesten (Gravseth et al., 2003), og ved Legevakten i Trondheim (Søvik et al., 2009) viser at fremmedlegeme på øyet er en av de vanligste arbeidsskadene som behandles av lege. Spesielt er arbeidstakere innenfor bygg- og anleggsnæringen utsatt. Med bakgrunn i dette ønsket Arbeidstilsynet en oversikt over aktuelt øyevern innen bygg og anlegg i dag.   Prosjektets målsetting har vært å presentere bredden av de mest brukte øyevern i dag innen bygg- og anleggsnæringen. Prosjektet var delt inn i to aktiviteter: 1. Presentasjon av de mest brukte øyevern på markedet i dag innen bygg og anlegg.2. Presentasjon av aktuell teknologi som mulig kan bidra til å møte brukerbehovene som i dag ikke møtes av eksisterende produkter.   Prosjektet skal se på øyebeskyttelse som benyttes i det daglige arbeidet av vanlige bygg- og anleggsarbeidere, og omfatter ikke øyevern mot: varme arbeider (sveising og lignende), sprut av metall, etsende væske og visse typer materialødeleggende stråling.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214050783

Vis denne publikasjonen hos Cristin