Til hovedinnhold
Norsk English

KlimaROS - Metodiske tilnærminger og eksempelstudier

Sammendrag

Rapporten diskuterer ulike aspekter ved gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til klimatrusselen. Det presenteres en skisse til et helhetlig opplegg for det vi be¬tegner KlimaROS analyser. Dette er en videreføring av tradisjonelle ROS analyser, men det løftes frem et behov for mer detaljerte analyser for eksplisitt å kunne studere klima¬effekter inn mot fysiske modeller slik som stabilitetsmodeller og modeller for et avløps¬system. Bydelen Jåttå utenfor Stavanger sentrum er benyttet som en kasusstudie for å teste ut metodikken. Flere utfordringer gjenstår. Spesielt viktig er det å se på hvordan lokale klimaprojeksjoner i større grad kan fremskaffe pålitelige kurver for korttidsnedbør som synes mest kritisk for et avløpssystem. Rapporten belyser også klimaaspekter i forhold til fjellskred og leirras. Til slutt presenteres en trinnviss tilnærming til KlimaROS analyser.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jørn Vatn

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214050721

Vis denne publikasjonen hos Cristin