Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade : Case: AØF Kongressenter Folket Hus, Trondheim

Sammendrag

Dobbeltfasade benyttet i forbindelse med rehabilitering av fasade kan store arbeider på eksisterende fasade reduseres, i tillegg til at bygningens energi-, og effektytelse kan bedres. Denne rapporten omhandler termisk inneklima, energi og kondensutfordringer for en planlagt dobbelfasade ved AØF Kongressenter i Trondheim. For beregninger er simuleringsprogrammet TRNSYS i kombinasjon med TRNSFLOW benyttet. Rapporten konkluderes med å anbefale å benytte 2-lags glass med U-verdi lik 1.1 W/m2 K. Videre at det benyttes lavemisjonsbelegg vendt utover på det ytre glasset. Denne løsningen kombineres med horisontal skjerming (dybde 2 meter) plassert ved gesims over øverste etasje.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Matthias Haase
  • Tore Wigenstad

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

57

ISBN

9788253611556

Vis denne publikasjonen hos Cristin