Til hovedinnhold
Norsk English

Havarert kulebolt i en av strekkjedene i vinkelmast M58 på 300 kV-linjen Dale-Arna

Sammendrag

På grunnlag av hardhetsmåling og metallografisk undersøkelse kan det konstateres at stålet i den havarerte bolten er et vanlig seigherdet, silisiumtettet konstruksjonsstål, som har et relativt tykt, rustrødt og korrosjonsbeskyttende jernsinkbelegg. Det kunne ikke konstateres sprekkdannelse i de øvrige fem boltene, og sannsynligheten for hydrogensprøhet og tilhørende sprekkdannelse er liten pga. den relativt lave hardheten. Strekkfastheten til disse boltene ligger langt over dimensjonerende last. Den visuelle undersøkelsen viser at utmatting er den direkte årsaken til brudd i kulebolten og at den bakenforliggende årsaken er iboende svakheter pga. produksjonsfeil, som har ført til unormalt store spenningskonsentrasjoner i boltens skaft. Det er sannsynlig at flere bolter fra samme produksjon kan ha tilsvarende dimensjonsfeil, som kan føre til flere havarier i andre vinkelmaster.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Steinar Refsnæs

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Elkraftteknologi

År

2010

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A7031

ISBN

9788259434555

Vis denne publikasjonen hos Cristin