Til hovedinnhold
Norsk English

Forberedende beslutningsrisikoanalyse for håndtering av skogbrann i Elverum kommune

Sammendrag

Denne rapporten dokumenterer resultatene av en forberedende beslutningsrisikoanalyse om skogbrann i Elverum. Analysen ble gjennomført våren 2010 som en del av forskningsprosjektet EMERGENCY. Fokusområdet for analysen er geografisk avgrenset til Elverum kommune. Temamessig har analysen et operativt fokus. Det vil si, gitt en skogbrann: hva er potensialet for nye hendelser med negative konsekvenser som for eksempel spredning av brannen og hvilke risikoreduserende tiltak bør man sette i verk. Hensiketen har vært å identifisere hvilke inforamsjonsbehov som kan oppstå under en skogbrann, og samle inn informasjon til et kartbasert verktøy for å støtte beslutninger under skogbrann.   Erfaringene fra analysen vil inngå i arbeidet med å utarbeide en generell metode for å samle inn informasjon og kunnskap om risikoer i forkant av krisesituasjoner, og vil som sådan ha nytteverdi utover de faktiske resultatene.

Oppdragsgiver: Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90B261

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Gyrd Brændeland

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2011

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A17367

ISBN

9788214049671

Vis denne publikasjonen hos Cristin