Til hovedinnhold
Norsk English

Segregert implisitt algoritme for løsning av Navier-Stokes og Reynolds ligninger

Sammendrag

  Det er gjennomført innledende vurderinger og testing av alternative algoritmer med tanke på effektivisering av beregningene i Simra. Dette er interessant spesielt for fremtidig bruk i reelle tidssimuleringer på lokal skala. De foreløpige resultatene med en ny algoritme gir betydelig effektivisering, med en stabilitet som også gjør programmet mer robust. Det gjenstår mye mer testing, og programmet må deretter parallelliseres slik at mer reelle sammenligninger kan gjennomføres.
Oppdragsgiver Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90A260

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Torbjørn Utnes

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A171

ISBN

8214028671

Vis denne publikasjonen hos Cristin