Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442 for Namsos Lufthavn

Sammendrag

Støysoner for Namsos Lufthavn. Det er beregnet nye støysoner for Namsos Lufthavn. Beregningen er utført etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet med programmet NORTIM. Det er tatt utgangspunkt i trafikkmengder for dagens situasjon (2009) og for en prognose (2019). For prognosen er det tatt hensyn til en planlagt forlengelse av rullebanen samt forventet besøk av enkelte business jet. De nye støysonene ligger utelukkende i Namsos kommune. I tillegg til støysonene knyttet til T-1442 er det utført beregninger knyttet til forurensingsforskriften. Disse beregningene viser at det ikke er forventet behov for tiltak på noen bygninger med støyfølsomt bruksformål nær flyplassen.

Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.64

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2010

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A17051

ISBN

9788214049657

Vis denne publikasjonen hos Cristin