Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Friskgårdene i Nord-Trøndelag, et tilbud innenfor ordningen ”Kjøp av helsetjenester – sammensatte lidelser""

Sammendrag

SINTEF Helse legger med dette frem sluttrapporten fra evaluering av Friskgårdene i Nord-Trøndelag, et rehabiliteringstilbud innenfor ordningen Kjøp av helsetjenester – sammensatte lidelser. Evalueringen har vært gjennomført i perioden 2004 – 2007 og datagrunnlaget er hentet inn ved bruk av spørreskjema-undersøkelser og intervjuer blant brukere av Friskgårdene, en kontrollgruppe i Sør-Trøndelag, NAV-trygd i Nord-Trøndelag, NAV-arbeid i Nord-Trøndelag, henvisende leger, arbeidsgivere, samt ansatte og ledere ved Friskgårdene. Evalueringen viser at andelen brukere uten arbeidstilknytning ved henvisning økte i perioden 2004 - 2006. Samtidig økte andelen brukere som kom i arbeid (helt eller delvis) fra 2005 - 2007, dvs. etter oppholdet. Andelen i kontrollgruppen som var i arbeid var uendret i perioden 2005 - 2007. Brukernes tro på og ønske om at de skal komme i arbeid er høy i begge gruppene gjennom hele perioden. Det gis ingen oppfølging av brukerne etter opphold på Friskgårdene, og Friskgårdene har ingen dokumentasjon på hva som skjer med brukerne etter oppholdet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jan Wilhelm Lippestad
  • Trond Halvdan Harsvik

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042450

Vis denne publikasjonen hos Cristin