Til hovedinnhold
Norsk English

Vindvariasjoner over Kirkenes lufthavn estimert ved hjelp av numeriske simuleringer

Sammendrag

 Rapporten beskriver estimering av lokale vindeffekter i området rundt Kirkenes  lufthavn. Vinder fra sørøstlig, sørlig og nordvestlig kant er simulert. Siden åsene rundt flyplassen er så lave, er bare nøytral stratifisering interessant. Derfor er også beregningene gyldige for alle høydevindsstyrker. Oppløsningen er valgt så detaljert som kartdataene tillater. Dette kan imidlertid være for grovt til å representere de bratteste åsene. Denne begrensningen er antakelig viktigst ved vind fra sektoren (210- 315) grader, der terrenghelningen bak åsen Dammotoaivi antakelig i realiteten er bratt nok til å gi separert strømning. Dette le-området vil være viktig ved avgang fra bane 24. Bortsett fra dette ventes simuleringene å være realistiske. Det predikeres ikke separert strømning,  og det er derfor moderate skjærlag, fallvinder og en maksimal turbulens-intensitet på  √K/U ≈ 0.15 i området. 
Oppdragsgiver Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90A260

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karl Johan Eidsvik
  • Torbjørn Utnes

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A169

ISBN

8214028663

Vis denne publikasjonen hos Cristin