Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av forvitringsegenskaper av Norne Blend, Stær, Svale og Alve samt effekt av voksinhibitor på Norne Blend.

Sammendrag

Målsetningen har vært å kartlegge forvitringsegenskapene til Norne Blend, Stær, Svale og Alve. Resultatet fra dette studiet ble brukt som inngangsdata til SINTEF oljeforvitringsmodell (OWM) for å predikere oljenes egenskaper på sjø ved ulike værforhold og sjøtemperatur. Forvitringsegenskapene har blitt diskutert i forhold til beredskap for akutt oljeforurensning på Nornefeltet: - Bruk av Hi-Wax skimmer er nødvendig på Nornefeltet hvor flere av oljene (Norne Blend, Stær og Norne) er voksrike med høyt stivnepunkt.- Norne Blend, Stær og Norne har redusert eller lite potensial for bruk av kjemisk dispergeringsmiddel. Alve er et kondensat hvor bruk av kjemisk dispergering ikke vil være aktuelt, mens Svale som er en tung naftensk biodegradert råolje med lavt stivnepunkt har et godt potensial for bruk av kjemisk dispergeringsmiddel.   Det ble utført studie på effekt av tilsatt voksinhibitor til Norne Blend. Resultatet fra studiet viste at det ikke   er signifikante forskjeller i sentrale forvitringsparametre med og uten tilsats av 50 ppm voksinhibitor til Norne  Blend. SINTEF OWM vil derfor kunne beskrive oppførselen til Norne Blend ved et akutt oljeutslipp på sjøen.    I tillegg ble det utført et blandingsoljestudie for å etablere en blandingsmodul for oljene på Nornefeltet i SINTEF  Oljeforvitringsmodell. Dette for å kunne beskrive forvitringsegenskapene til den aktuelle blandingen. Modellen  beregner CrudeAssay data for Norne Blend og predikerer forvitringsegenskapene basert på dette. Resultatene fra   dette studiet beskrives ikke i denne rapporten, men leveres som en egen utgave av SINTEF OWM.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214050165

Vis denne publikasjonen hos Cristin