Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter retningslinje T-1442 for en helikopterlandingsplass ved nye Østfoldsykehuset.

Sammendrag

Det er utført beregning av støysoner for en planlagt ny helikopterlandingsplass for nytt Østfoldsykehus. Beregningene utføres med NORTIM og i henhold til anbefalingene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det resulterende støysonekart viser at det ikke vil være andre bygninger med støyfølsomt bruksformål enn sykehuset i sonene. For sykehusets bygninger er det gjort beregninger i enkeltpunkter foran de mest utsatte fasader for å dimensjonere lydisolasjon mot støykilden.

Oppdragsgiver: COWI AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.63

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2010

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A16765

ISBN

9788214049640

Vis denne publikasjonen hos Cristin