Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442 for Oslo Lufthavn Gardermoen for 35 millioner passasjerer og 350 000 flybevegelser pr år.

Sammendrag

Oslo Lufthavn Gardermoen søker om fornyet konsesjon for drift av flyplassen for et antall flyginger på inntil 350 000 årlige flybevegelser, tilsvarende 35 millioner passasjerer pr år. Med de nåværende prognoser er det antydet at denne trafikkmengde ikke vil oppnås før like etter 2030. Som en del av grunnlaget for konsesjonssøknaden utredes støysonegrenser i henhold til retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Denne rapport viser kort grunnlaget for beregninger som er foretatt med NORTIM, og støysoner for det omsøkte antall bevegelser. I tillegg vises støysoner for prognosert trafikk i 2015 og 2020. I alle disse beregningene er det tatt hensyn til at en ny forskrift fra Luftfartstilsynet vil medføre omlegging av trafikkmønsteret rundt flyplassen.

Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E356

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A16678

ISBN

9788214049626

Vis denne publikasjonen hos Cristin