Til hovedinnhold
Norsk English

Barriærer og faktorer som motiverer til deltakelse i fysisk aktivitet for funksjonshemmede - Etablering av kravspesifikasjon

Sammendrag

Målet med prosjektet er å identifisere kritiske barrierer for deltakelse i fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Sverige (Jämtland) og Norge (Trøndelag).   Det skal etableres en kravspesifikasjon i forhold til barriærer og deltakelse i fysisk aktivitet for funksjonshemmede. Resultatene skal brukes for å initiere tiltak for å øke antall nye aktive innen idrett for funksjonshemmede.   Resultatene viser at brukerkravene kan kategoriseres under følgende fire hovedoverskrifter: Barriærer, informasjon, hjelpemidler og tilgjengelighet. Barriærer inkluderer støtteapparat og brukerstyrt personlig assistanse, størrelse på treningsgrupper for lagidretter, tilbud om ulike idretter og for alle aldersgrupper, konkurransetilbud og behov for trenere/ledere. Informasjon inkluderer samarbeid om informasjonsspredning, kommunikasjon, kunnskap om idretter og funksjonshemminger, synliggjøring av tilbud, informasjon og oppfølging. Hjelpemidler omfatter pris, tilgjengelighet, tilpasninger, leveringstid og aldersgrenser. Tilgjengelighet inkluderer tilgang til treningstid i haller, ramper, dusj og toalett, framkommelighet året rundt og transporttilbud.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Magnus Svensson

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214048056

Vis denne publikasjonen hos Cristin