Til hovedinnhold

Beregning av flystøy etter T-1442 for Bodø lufthavn/hovedflystasjon

Beregning av flystøy etter T-1442 for Bodø lufthavn/hovedflystasjon

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er beregnet nytt støysonekart for Bodø lufthavn/hovedflystasjon etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det nye kartet tar hensyn til forlengelsen av rullebanen i vestre ende som benyttes av militære fly. I tillegg er det vist kart og resultater i samsvar med forurensningforskriften og det er foretatt en grovtelling av antall personer som er berørt av flystøy over gitte grenser i sine hjem.Beregningene er utført med NORTIM, det norske programmet for flystøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.Støysonene strekker seg ikke ut over Bodø kommune. Alle resultater er tilgjengelig elektronisk.

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Utvikling
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 90E274
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A1654
ISBN
9788214040579