Til hovedinnhold
Norsk English

Beregning av flystøy etter T-1442 for Bodø lufthavn/hovedflystasjon

Sammendrag

Det er beregnet nytt støysonekart for Bodø lufthavn/hovedflystasjon etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det nye kartet tar hensyn til forlengelsen av rullebanen i vestre ende som benyttes av militære fly. I tillegg er det vist kart og resultater i samsvar med forurensningforskriften og det er foretatt en grovtelling av antall personer som er berørt av flystøy over gitte grenser i sine hjem.Beregningene er utført med NORTIM, det norske programmet for flystøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.Støysonene strekker seg ikke ut over Bodø kommune. Alle resultater er tilgjengelig elektronisk.

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Utvikling
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E274

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2007

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A1654

ISBN

9788214040579

Vis denne publikasjonen hos Cristin