Til hovedinnhold
Norsk English

Samfunnsøkonomiske tapskostnader for dimensjonering av kraftnett - Kostnadsnivå 2011

Sammendrag

Kostnader av elektriske tap er en sentral parameter ved dimensjonering av kraftnett. Ved å framskaffe samfunnsøkonomisk riktige kostnader av elektriske tap vil nettselskapene ha underlag som kan ivareta en samfunnsmessig rasjonell utbygging av kraftnettet. SINTEF Energi har siden 1976 beregnet spesifikke kostnader av elektriske tap i kraftnett basert på en metodikk som er beskrevet i EFI TR 1975 “Kostnader av elektriske tap i overførings- og fordelingsnett”. De spesifikke tapskostnadene ble oppdatert ca. hvert annet år, hovedsakelig basert på indeksjustering av investeringskostnader og oppdaterte prognoser for energiproduksjon. Metodikken for beregning av spesifikke tapskostnader er basert på langsiktige grensekostnader for produksjon og overførings- og distribusjonsnett. Det tas hensyn til sammenlagring, tap-på-tap virkning og brukstider for tap, samt økonomiske levetider og kalkulasjonsrente. I denne oppdateringen er det gjort nye vurderinger med hensyn til fremtidige grensekostnader for produksjon, mens grensekostnadene for  kraftnett er oppdatert ved hjelp av konsumprisindeksen. Resultatene viser at de spesifikke tapskostnadene er endret med mindre enn 10 % i løpende kroneverdi siden oppdateringen i 2006 dokumentert i TR A6154 [1].

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kjell Sand

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2010

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6997

ISBN

9788259434449

Vis denne publikasjonen hos Cristin