Til hovedinnhold
Norsk English

Utfordringer og muligheter - en kartlegging av fritidsbåtbransjen

Sammendrag

Fritidsbåtbransjen er en sammensatt og mangfoldig bransje bestående av mange aktører, og til dels komplekse verdikjeder. Denne rapporten har til hensikt å bidra til en beskrivelse av bransjen og er et resultat av de kartlegginger SINTEF har gjennomført høst/vinter 2005/2006 basert på intervjuer av fritidsbåtprodusenter (og underleverandør til) i Aust-Agder og innhenting av bransjetall fra ulike kilder. De totale inntekter fra fritidsbåtproduksjon i Norge var 2004 i overkant av 2 mrd kroner, hvilket innebærer en vekst i disse bedriftene på ca 50% siden 2002. Agderfylkene representerer ca 43% av de totale inntekter blant produsentene og er således et bransjemessig tyngdepunkt. Veksten har i hovedsak skjedd på hjemmemarkedet og eksportandelen er synkende. SINTEF ser en rekke områder det vil være viktig å jobbe med for å utvikle bransjen videre.Stikkord  er: - arenaer for samarbeid og koordinerte bransjesatsninger  - Bedret produktivitet i produksjon og montasje- Kompetanseutvikling - Styrking  og synliggjøring av bransjerelevante F&U-miljø regionalt Til tross for at bransjen i dag (2006) generelt har ”gode tider” fremstår den som motivert for  utviklingsorienterte satsninger. Det er en grunnleggende forutsetning for å lykkes at slike satsninger har forankring i bedrifter og bransjen som helhet, men man er åpenbart avhengig av et samspill med virkemiddelapparatet regionalt og nasjonalt

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042184

Vis denne publikasjonen hos Cristin