Til hovedinnhold
Norsk English

Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid

Sammendrag

Denne rapporten presenterer resultater fra en empirisk studie av rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid i norsk petroleumsvirksomhet. Informanter knyttet til oljeselskap, entreprenører og underleverandører ble intervjuet om hvilke rammebetingelser som var viktig for deres muligheter til å holde storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko under kontroll, om betydningen av en del konkrete rammebetingelser, og om hvordan ulike aktører kan forhold seg til rammebetingelser slik at HMS blir ivaretatt på en god måte.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ragnar Rosness
  • Ulla Forseth
  • Irene Wærø

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214048995

Vis denne publikasjonen hos Cristin