Til hovedinnhold
Norsk English

Komparativ analyse av ventelistestatistikk i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Skottland og England

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over datagrunnlagene for nasjonal venteliste-/ventetidsstatistikk i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Skottland og England. Det presenteres oversikter over innhold i dataene, hva som publiseres av nasjonal statistikk og hvilke mål på ventetid som brukes per medio 2010.  I tillegg presenteres en kort oversikt over none viktige nasjonale tiltak som er ment å bedre tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenenester og redusere ventetider. Norge (NPR) publiserer mye venteliste- og ventetids¬statistikk i forhold til de fleste av de andre landene. Gjennomsnittlig ventetid brukes gjennom¬gående som det viktigste målet, noe som skiller oss fra de andre. I tillegg publiserer NPR tall for andel/antall pasienter som opplever brudd på den individuelle ventetidsfristen eller brudd på de generelle fristene innen psykisk helsevern og rusbehandling. Norge er det eneste landet som prioriterer mellom pasientene på venteliste ved å gi noen forhåndsprioritet. Alle de andre landene har generelle ventetidsgarantier som gjelder alle pasienter. Som i Norge gir de andre landene enkelte grupper særskilte ventetidsgarantier, for eksempel til kreftpasienter, pasienter med psykiske problemer eller rusavhengighet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Birgitte Kalseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214048018

Vis denne publikasjonen hos Cristin