Til hovedinnhold
Norsk English

Vindvariasjoner over Hammerfest lufthavn basert på estimater for 01-05-2005 kl 14:00

Sammendrag

Rapporten beskriver estimering av lokale strømmer i området rundt Hammerfest lufthavn. I nært nøytrale strømmer over bratte fjell som dette vil strømmen bli separert slik at maksimal turbulensintensitet bak fjellene vil bli opp mot √K/U ≈ 0.25. Når øvre grense for forsvarlig flyging regnes som ca √K ≈ 3.5 m/s, tilsvarer altså dette flybegrensninger allerede ved en høydevindstyrke som er større enn omkring U > 15 m/s for de mest ugunstige vindretningene. Stratifisert strømning kan også gi problematiske flyforhold og de simuleringene som er gjort i denne studien  er valgt omtrent som aktuell strømning den 01-05-2005 kl 14:00, da et Widerøe-fly ble skadet ved en hard landing. Strømmen er sydøstlig med tydelig stratifikasjon. Betydelige tyngdebølger med rotoreffekter estimeres og maksimal turbulensintensitet er større enn √K > 3.5 m/s.  Stratifiserte strømmer som dette kan gi vesentlig større bølgeamplituder (med brytning), rotoreffekter, eller hydrauliske sprang, som kan gi vesentlig større vindskjær, fallvind og turbulensintensitet enn det som er simulert. Slike forhold kan opptre mange steder i Norge når strømmen kommer fra høye fjell. 

Oppdragsgiver Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90A260

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karl Johan Eidsvik
  • Torbjørn Utnes

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A161

ISBN

8214028620

Vis denne publikasjonen hos Cristin