Til hovedinnhold
Norsk English

Trondheimsfjorden. Kryssing med fjelltunnel og rørbru/flytebru.

Sammendrag

Foreliggende rapporten er utarbeidet for Rissa Utvikling KF av SINTEF og NTNU. Rapportens hensikt er å belyse ulike forhold  knyttet til bygging av en kryssing av Trondheimsfjorden mellom Trondheim og området ved Rørvik/Vanvikan. Foreliggende rapport vurderer i hovedsak en undersjøisk tunnelkryssing, men i tillegg er det gjort vurderinger for kryssing av Trondheimsfjorden med rørbru eller flytebru.Den delen av rapporten som omhandler undersjøisk tunnel er utarbeidet av professor Bjørn Nilsen, professor Eivind Grøv og professor Amund Bruland. I tillegg har gruppen samarbeidet med siv.ing.  Håvard Østlid (eget firma) når det gjelder kryssing med rørbru eller flytebru. Notat fra Håvard Østlid  finnes som eget vedlegg til denne rapporten. Fra Rissa Utvikling har vi mottatt kopi av notat utarbeidet av SWECO i Trondheim vedrørende det samme temaet. Notatet er datert 19.1.2010. Rapporten er inkludert forslag til traseer med kostnads- og tidsestimat.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF IN A10106

ISBN

9788253611525

Vis denne publikasjonen hos Cristin