Til hovedinnhold

Teknologiforskning – hva er det?

Teknologiforskning – hva er det?

Kategori
Rapport
Sammendrag
STF90 A06035
Hensikten med rapporten er å bidra til en bedre forståelse av hva teknologiforsking er, og hvordan slik forskning bør bedrives. Rapporten peker på likheter og ulikheter mellom klassisk forskning og teknologiforskning, og mellom teknologiforskning og aksjonsforskning, Hypoteser, prediksjoner og etterprøving settes i system og belyses ved eksempler. Rapporten konkluderer med at de te nevnte formene for forskning har klare likhetstrekk og med fordel kan utføres etter den samme overordnede metoden. Hovedbudskapet i denne rapporten er at teknologiforskning har en forskningsmetode, og at denne har store likhetstrekk med klassisk forskningsmetode, ut fra den overbevisning at metode gjør forskning mer effektiv. Forskningsmetode minner nemlig forskeren om hva som skal gjøre, når det skal gjøres, og hvorfor. 

Oppdragsgiver: SINTEF
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Software and Service Innovation
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A160
ISBN
8214028612