Til hovedinnhold
Norsk English

Teknologiforskning – hva er det?

Sammendrag

STF90 A06035
Hensikten med rapporten er å bidra til en bedre forståelse av hva teknologiforsking er, og hvordan slik forskning bør bedrives. Rapporten peker på likheter og ulikheter mellom klassisk forskning og teknologiforskning, og mellom teknologiforskning og aksjonsforskning, Hypoteser, prediksjoner og etterprøving settes i system og belyses ved eksempler. Rapporten konkluderer med at de te nevnte formene for forskning har klare likhetstrekk og med fordel kan utføres etter den samme overordnede metoden. Hovedbudskapet i denne rapporten er at teknologiforskning har en forskningsmetode, og at denne har store likhetstrekk med klassisk forskningsmetode, ut fra den overbevisning at metode gjør forskning mer effektiv. Forskningsmetode minner nemlig forskeren om hva som skal gjøre, når det skal gjøres, og hvorfor. 

Oppdragsgiver: SINTEF
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ida Solheim
  • Ketil Stølen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2007

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A160

ISBN

8214028612

Vis denne publikasjonen hos Cristin