Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter retningslinje T-1442 for en helikopterplass på Kristiansund sykehus

Sammendrag

Det er utført beregning av støysoner for en helikopterlandingsplass for sykehuset i Kristiansund. Beregningene utføres med NORTIM og i henhold til anbefalingene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det resulterende støysonekart viser at det vil være bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul støysone.

Oppdragsgiver: Helse Nordmøre og Romsdal HF
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.41

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2010

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A15809

ISBN

9788214044775

Vis denne publikasjonen hos Cristin