Til hovedinnhold
Norsk English

Aktiv og passiv risiko. Studie av høyrisikogruppene unge- og eldre bilførere med forslag til risikoreduserende tiltak

Sammendrag

Prosjektet inngår som en del av Statens vegvesens etatsprosjekt ”Høyrisikogrupper i vegtrafikken”. Målet med etatsprosjektet er å få bedre kunnskap om grupper i befolkningen som har høy risiko i vegtrafikken, og finne ut hvordan disse kan nås med tiltak. Høyrisikogruppene som omhandles i denne rapporten er unge- (18-24 år) og eldre bilførere (65 år og eldre). Det er gjennomført en litteraturstudie og en dybdestudie av 30 ulykker med eldre førere. Videre er det gjort en studie av måter å bruke Facebook på der vi opprettet en gruppe vedrørende ungdom og bilkjøring. Likeledes  en studie av videoer på YouTube som ungdom har laget til minne om venner som har blitt drept i trafikkulykker. Prosjektet munner ut i et sett med tiltak mot de definerte høyrisikogruppene. Førergruppene er forskjellige med hensyn til hvorfor de har høy risiko i trafikken. Unge førere preges i sterk grad av sin uerfarenhet og umodenhet samtidig som de helsemessig er i en meget god fase i livet. De eldre førerne har både livserfaring og erfaring som førere, men har motiver for kjøringen som er annerledes enn det de unge førerne har. Imidlertid har eldre førere større utfordringer helsemessig.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Liv R. Øvstedal

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214048841

Vis denne publikasjonen hos Cristin