Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter retningslinje T-1442 for en ny helikopterplass på Tønsberg sykehus.

Sammendrag

Det er utført beregning av støysoner for en planlagt ny helikopterlandingsplass på tak for sykehuset i Tønsberg. Beregningene utføres med NORTIM og i henhold til anbefalingene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det resulterende støysonekart viser at det vil være bygninger med støyfølsomt bruksformål i sonene.

Oppdragsgiver: Sykehuset i Vestfold HF
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.47

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2010

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A15609

ISBN

9788214044737

Vis denne publikasjonen hos Cristin