Til hovedinnhold
Norsk English

Sikkerhet på private planoverganger

Sammendrag

Rapporten inneholder en oppsummering av workshopen ”Sikkerhet på private planoverganger”, som ble arrangert på Quality Airport Hotel Gardermoen 28. – 29. november 2006. I rapporten er foredragene ”sydd sammen” til en helhet. I kapittel 2 er foredragene om private planoverganger oppsummert.I kapittel 3 er et foredrag om design for menneskelige feilhandlinger ved planoverganger kort oppsummert.Kapittel 4 inneholder en oppsummering av et foredrag om hvilke muligheter ny teknologi gir og en kort beskrivelse av de forslagene til løsninger som framkom under gruppearbeidene. Under det oppsummerende gruppearbeidet ble gruppene bedt om å prioritere de foreslåtte løsningene. Dette er kort oppsummert i kapittel 5.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF50A07050

ISBN

9788214042115

Vis denne publikasjonen hos Cristin