Til hovedinnhold

Evaluering av aksjonen ""Bry dæ i trafikken"" i Nordland, Troms og Finnmark fylke

Evaluering av aksjonen ""Bry dæ i trafikken"" i Nordland, Troms og Finnmark fylke

Kategori
Rapport
Sammendrag
Aksjonen ”Bry dæ-i trafikken” begynte i Finnmark fotballkrets i 2002. Det startet som et samarbeid mellom Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Norges fotballforbund ved Finnmark fotballkrets. I løpet av 2002 kom også Troms fotballkrets, Hålogaland fotballkrets og Nordland fotballkrets med i samarbeidet. Statens vegvesen har økonomisk og gjennom aktiv deltakelse bidratt til at ”Bry dæ – i trafikken” har vært mulig å gjennomføre.Evalueringen gir et bilde som er positivt, men med flere forbedringspunkter. Fotballkretsenes samarbeid med Statens vegvesen synes å være et vellykket konsept gjennom at man når en stor gruppe ungdom og deres foreldre. Kombinasjonen ”trafikk og fotball” representerer et konsept som treffer ungdom på deres egen arena. Ungdom aksepterer at dette skjer og foreldrene støtter dette. Utfordringen til Statens vegvesen og Norges fotballforbund gjennom fotballkretsene, er å bruke denne muligheten til å forene ”trafikk og fotball” til det beste både for trafikksikkerheten og fotballen.
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
År
Forlag
SINTEF rapport
Hefte nr.
STF50A07039
ISBN
9788214042078