Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter retningslinje T-1442 for Ås helikopterplass, Hogsmark

Sammendrag

Det er utført beregning av støy fra Ås helikopterplass, Hogsmark. i Ås kommune. Beregningene utføres med NORTIM og i henhold til anbefalingene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det resulterende støysonekart viser at det vil være 2 bygninger med støyfølsomt bruksformål i sonene.

Oppdragsgiver: HeliWing
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.51

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2010

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A15564

ISBN

9788214044713

Vis denne publikasjonen hos Cristin