Til hovedinnhold
Norsk English

Et tjenlig datagrunnlag for smartere transporter

Sammendrag

Nye ITS-løsninger er avhengige av et godt datagrunnlag for å kunne realiseres. Det er imidlertid en erkjennelse at det for norske forhold er store mangler i offentlig tilrettelagte data for trafikk og transport. Mangel på et tjenlig og tilgjengelig datagrunnlag vil således være en stor barriere mot etablering av standardiserte og gode produkter og tjenester for smartere transporter. Denne rapporten har som målsetting å definere fremtidige behov for et tjenlig datagrunnlag som kan gi støtte til produkter og tjenester for smartere transporter.Det er knyttet et betydelig forskningsbehov til å forbedre den generelle datatilgangen, og følgende tre innsatsområder anbefales prioritert:1. Etablering av et omfattende system for dynamiske reisetider i vegnettet2. Forbedring av offentlig tilgjengelig statistikk3. Utvikling av forretningsmodeller, ansvars- og rolleavklaring

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ragnhild Wahl
  • Børge Bang
  • Terje Giæver
  • Ørjan Mørner Tveit
  • Helge Treland

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF50A07040

ISBN

9788214042085

Vis denne publikasjonen hos Cristin