Til hovedinnhold
Norsk English

Skred i vannmagasiner - konklusjoner fra modellforsøk

Sammendrag

Åknes/Tafjord-prosjektet som drives av Stranda kommune har som formål å analysere blant annet konsekvenser av et skred ved Åkneset. Som et ledd i dette arbeidet er det initiert et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, NGU og SINTEF. Innenfor dette prosjektet har det vært bygget opp en fysisk modell av Sunnylvsfjorden med Geiranger og Hellesylt i skala 1 : 500. Forskjellige typer skred har vært testet, og resultatet i form av bølgehøyder, oppskylling og antall bølger er observert. Selv om den modellen som er bygget er stedsspesifikk vil den likevel gi generell kunnskap som kan benyttes i evaluering av konsekvenser av skred i andre typer fjorder/magasiner. I denne rapporten oppsummeres de generelle konklusjoner og erfaringer som kan trekkes ut av modell-forsøkene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Arne Erling Lothe

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF IN A10204

Vis denne publikasjonen hos Cristin