Til hovedinnhold

Samvirkeeffekter av ITS-tiltak i bytransport

Samvirkeeffekter av ITS-tiltak i bytransport

Kategori
Rapport
Sammendrag
Gjennom dette prosjektet har SINTEF søkt å definere relevante områder for konstruktivt samvirke mellom ulike ITS-tiltak som grunnlag for utvikling av policy og tjenester innen bytransport. Prosjektet er oppbygd ved først å gjennomføre en litteraturstudie. Informasjonen ble videreført inn i intervju¬undersøkelser der ekspertgrupper fra ulike fagområder og fagmiljø gav sine versjoner av utfordringene innenfor samvirkeeffekter i byområder. Erfaringen fra litteratursøket er at ITS-løsninger i svært beskjeden grad er evaluert med tanke på effekt på transportpolitiske mål. Dokumenterte effekter er i liten grad kvantifiserte. Arbeidet med rapporten har identifisert tre prioriterte satsings¬områder ut fra samvirke mellom policy og tjenester fra næringslivet:• Dynamisk trafikkinformasjon kombinert med andre målrettede ITS-tiltak • Systemer for trafikkstyring i byer• Kombinasjoner av ulike førerstøttesystemer
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Ørjan Mørner Tveit
  • Ragnhild Wahl
  • Børge Bang
  • Helge Ytreland
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
År
Forlag
SINTEF rapport
Hefte nr.
STF50A07041
ISBN
9788214042092