Til hovedinnhold
Norsk English

Samvirkeeffekter av ITS-tiltak i bytransport

Sammendrag

Gjennom dette prosjektet har SINTEF søkt å definere relevante områder for konstruktivt samvirke mellom ulike ITS-tiltak som grunnlag for utvikling av policy og tjenester innen bytransport. Prosjektet er oppbygd ved først å gjennomføre en litteraturstudie. Informasjonen ble videreført inn i intervju¬undersøkelser der ekspertgrupper fra ulike fagområder og fagmiljø gav sine versjoner av utfordringene innenfor samvirkeeffekter i byområder. Erfaringen fra litteratursøket er at ITS-løsninger i svært beskjeden grad er evaluert med tanke på effekt på transportpolitiske mål. Dokumenterte effekter er i liten grad kvantifiserte. Arbeidet med rapporten har identifisert tre prioriterte satsings¬områder ut fra samvirke mellom policy og tjenester fra næringslivet:• Dynamisk trafikkinformasjon kombinert med andre målrettede ITS-tiltak • Systemer for trafikkstyring i byer• Kombinasjoner av ulike førerstøttesystemer

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ørjan Mørner Tveit
  • Ragnhild Wahl
  • Børge Bang
  • Helge Ytreland

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF50A07041

ISBN

9788214042092

Vis denne publikasjonen hos Cristin