Til hovedinnhold

Støy fra tunnelåpning på Nye Osloveg, Trondheim

Støy fra tunnelåpning på Nye Osloveg, Trondheim

Kategori
Rapport
Sammendrag
I forbindelse med utbygging av Nordre avlastningsveg gjennom Trondheim, har SINTEF IKT fått i oppdrag av Asplan Viak AS på vegne av Statens vegvesen å vurdere støyen fra tunnelåpningen på nye Osloveg ved Marienborg i Trondheim. Rapporten kommenterer kort beregningsgrunnlaget for støy fra tunnelåpninger, og de forutsetninger og begrensninger som ligger i den beregningsmetoden som er brukt. Støy fra tunnelåpningen er beregnet i 5 punkter som representerer nærmeste støyfølsomme områder (boliger, åpne områder). Resultatene er gitt som A-veid og døgnveid støynivå Lden ved de trafikkforhold som er gitt. Resultatene fra tunnelstøyen kommer i tillegg til støyen fra åpen veg. Resultatene kommenteres, og usikkerhet i resultatene anslås.   

Oppdragsgiver: Asplan Viak AS
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 90E102.35
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Svein Ådne Storeheier
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A1545
ISBN
9788214040593