Til hovedinnhold
Norsk English

Støy fra tunnelåpning på Nye Osloveg, Trondheim

Sammendrag

I forbindelse med utbygging av Nordre avlastningsveg gjennom Trondheim, har SINTEF IKT fått i oppdrag av Asplan Viak AS på vegne av Statens vegvesen å vurdere støyen fra tunnelåpningen på nye Osloveg ved Marienborg i Trondheim. Rapporten kommenterer kort beregningsgrunnlaget for støy fra tunnelåpninger, og de forutsetninger og begrensninger som ligger i den beregningsmetoden som er brukt. Støy fra tunnelåpningen er beregnet i 5 punkter som representerer nærmeste støyfølsomme områder (boliger, åpne områder). Resultatene er gitt som A-veid og døgnveid støynivå Lden ved de trafikkforhold som er gitt. Resultatene fra tunnelstøyen kommer i tillegg til støyen fra åpen veg. Resultatene kommenteres, og usikkerhet i resultatene anslås.   

Oppdragsgiver: Asplan Viak AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E102.35

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Svein Ådne Storeheier

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2007

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A1545

ISBN

9788214040593

Vis denne publikasjonen hos Cristin