Til hovedinnhold
Norsk English

ITS - IKT i transportsektoren

Sammendrag

ITS (Intelligente Transport Systemer) er betegnelsen som brukes om systemer og tjenester hvor informasjons- og kommunikasjonsteknologi anvendes i transportmiddel eller nettverk som frakter personer eller gods.   Målet med innføring av ITS er å forbedre transportsystemet i form av bedre fremkommelighet, bedre trafikksikkerhet, og økt nytte for brukerne av transportsystemene. ITS hjelper operatører, veg-myndigheter, transportører og enkeltindivider i å ta bedre beslutninger, og bidrar til bedre utnyttelse av infrastrukturen. ITS er således et viktig verktøy for å nå samferdselspolitiske mål.   Med økende levestandard og økte krav til mobilitet står vi overfor mange utfordringer innenfor transportområdet. Nye anvendelser av IKT i transportsektoren vil kunne være med på å løse flere av disse. De viktigste anvendelsene av ITS kan deles inn i seks områder:  • Trafikantinformasjon • Trafikk- og flåtestyring • Førerstøttesystemer og navigasjon • Overvåking og kontroll • Drift av infrastruktur • Betalingssystemer

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Børge Bang
  • Ragnhild Wahl

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF50A07010

ISBN

8214041325

Vis denne publikasjonen hos Cristin