Til hovedinnhold

ITS - IKT i transportsektoren

ITS - IKT i transportsektoren

Kategori
Rapport
Sammendrag
ITS (Intelligente Transport Systemer) er betegnelsen som brukes om systemer og tjenester hvor informasjons- og kommunikasjonsteknologi anvendes i transportmiddel eller nettverk som frakter personer eller gods.   Målet med innføring av ITS er å forbedre transportsystemet i form av bedre fremkommelighet, bedre trafikksikkerhet, og økt nytte for brukerne av transportsystemene. ITS hjelper operatører, veg-myndigheter, transportører og enkeltindivider i å ta bedre beslutninger, og bidrar til bedre utnyttelse av infrastrukturen. ITS er således et viktig verktøy for å nå samferdselspolitiske mål.   Med økende levestandard og økte krav til mobilitet står vi overfor mange utfordringer innenfor transportområdet. Nye anvendelser av IKT i transportsektoren vil kunne være med på å løse flere av disse. De viktigste anvendelsene av ITS kan deles inn i seks områder:  • Trafikantinformasjon • Trafikk- og flåtestyring • Førerstøttesystemer og navigasjon • Overvåking og kontroll • Drift av infrastruktur • Betalingssystemer
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Børge Bang
  • Ragnhild Wahl
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
År
Forlag
SINTEF rapport
Hefte nr.
STF50A07010
ISBN
8214041325