Til hovedinnhold
Norsk English

Fremtidig ITS-anvendelse i transportsektoren

Sammendrag

Den teknologiske utviklingen og økt satsing på intelligente transportsystemer (ITS) vil i årene fremover trolig bidra til store endringer i transportsektoren. Med riktig anvendelse av de teknologiske mulighetene, vil ITS kunne gi et verdifullt bidrag til å nå de transportpolitiske målene som er skissert i Nasjonal Transportplan:1. Færre drepte og alvorlig skadde i vegtrafikken, og fortsatt høy sikkerhet i andre transportformer2. Mer miljøvennlig bytransport – med redusert bilavhengighet og økt kollektivtrafikk3. Bedre fremkommelighet i og mellom regioner, for å fremme utvikling av levedyktige distrikter, vekstkraftig bo- og arbeidsmarked og dekke næringslivets transportbehov4. Et mer effektiv transportsystem, hvor blant annet økt bruk av konkurranse benyttes for å få best mulig transporttilbud for de samlede ressursene til transportformålDenne rapporten belyser fremtidige ITS-anvendelser i transportsektoren. Målsettingen har vært å:• Analysere utviklingstrender innen IKT/ITS i transportsektoren og definere aktuelle scenarier i  årene fremover• Vurdere potensialet for bruk av IKT/ITS, og analysere hvordan dette kan bidra til å oppnå ett eller flere av hovedmålene i transportpolitikken

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ragnhild Wahl
  • Eirik Skjetne
  • Børge Bang
  • Ørjan Mørner Tveit

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF50A07005

ISBN

9788214041392

Vis denne publikasjonen hos Cristin