Til hovedinnhold

Fremtidig ITS-anvendelse i transportsektoren

Fremtidig ITS-anvendelse i transportsektoren

Kategori
Rapport
Sammendrag
Den teknologiske utviklingen og økt satsing på intelligente transportsystemer (ITS) vil i årene fremover trolig bidra til store endringer i transportsektoren. Med riktig anvendelse av de teknologiske mulighetene, vil ITS kunne gi et verdifullt bidrag til å nå de transportpolitiske målene som er skissert i Nasjonal Transportplan:1. Færre drepte og alvorlig skadde i vegtrafikken, og fortsatt høy sikkerhet i andre transportformer2. Mer miljøvennlig bytransport – med redusert bilavhengighet og økt kollektivtrafikk3. Bedre fremkommelighet i og mellom regioner, for å fremme utvikling av levedyktige distrikter, vekstkraftig bo- og arbeidsmarked og dekke næringslivets transportbehov4. Et mer effektiv transportsystem, hvor blant annet økt bruk av konkurranse benyttes for å få best mulig transporttilbud for de samlede ressursene til transportformålDenne rapporten belyser fremtidige ITS-anvendelser i transportsektoren. Målsettingen har vært å:• Analysere utviklingstrender innen IKT/ITS i transportsektoren og definere aktuelle scenarier i  årene fremover• Vurdere potensialet for bruk av IKT/ITS, og analysere hvordan dette kan bidra til å oppnå ett eller flere av hovedmålene i transportpolitikken
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Ragnhild Wahl
  • Eirik Skjetne
  • Børge Bang
  • Ørjan Mørner Tveit
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
År
Forlag
SINTEF rapport
Hefte nr.
STF50A07005
ISBN
9788214041392