Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter retningslinje T-1442 for Loen helikopterplass, Tyvaneset.

Sammendrag

Det er utført beregning av støy fra Loen helikopterplass, Tyvaneset i Stryn kommune. Beregningene utføres med NORTIM og i henhold til anbefalingene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det resulterende støysonekart viser at det ikke vil være bygninger med støyfølsomt bruksformål i sonene.

Oppdragsgiver: Leif Arne Loen
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.40

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2010

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A15365

ISBN

9788214044706

Vis denne publikasjonen hos Cristin