Til hovedinnhold
Norsk English

Forurensningsprøve fra Eggesbøneset, Herøy. Oljesølidentifikasjon

Sammendrag

I forbindelse med observasjoner av olje på sjøen i området Mjølstadneset/Eggesbønes i Herøy den 10.februar, 2010, mottok SINTEF tre prøver for oljesølidentifikasjon fra KV Njord. Det var tatt en oljefilmprøve på sjøen, samt en oljeprøve fra Mjølstadneset bunkersstasjon og en dieselprøve fra ”Herøyværingen”. GC/FID screening analysene viser at oljefilmprøven og prøven fra ”Herøyværingen” er begge dieseltyper av svært lik opprinnelse. Forurensningsprøven på sjøen er derfor trolig samme dieseltype som prøven fra ”Herøyværingen”, men for å konkludere med ""positiv match"" må det utføres fingerprintinganalyse med GC/MS. Oljen fra bunkersstasjonen er også en diesel, men i følge screeninganalysene noe forskjellig fra de to andre prøvene, særlig i kokepunktsområdet fra C9 til C15, noe som kan indikere at den mottatte prøven ikke er helt representativ for dieselen som ble bunkret på ”Herøyværingen”. Det er imidlertid likheter i kokepunktsområdet fra C15 og oppover, slik at en blanding med gjenværende diesel i tankene på ”Herøyværingen” før bunkring kan være en mulig forklaring til forskjellene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214047653

Vis denne publikasjonen hos Cristin