Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter retningslinje T-1442 for Narvik helikopterplass, Djupvik

Sammendrag

Det er utført ny beregning av støy fra en Narvik helikopterplass, Djupvik i Narvik kommune. Beregningene utføres med NORTIM og i henhold til anbefalingene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det resulterende støysonekart viser at det ikke vil være bygninger med støyfølsomt bruksformål i sonene.

Oppdragsgiver: Helitrans AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.49

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2010

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A15163

ISBN

9788214044690

Vis denne publikasjonen hos Cristin