Til hovedinnhold
Norsk English

Helikopterlandingsplasser i Stryn kommune. Støysoneberegninger

Sammendrag

Det er beregnet støysonegrenser etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet for i alt 5 forskjellige helikopterlandingsplasser i Stryn kommune. Beregningene er foretatt med det norskutviklede programmet NORTIM versjon 3.2.003, som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.De fem lokalitetene er Langeset, Loen Alexandra, Gjørven, Oldevatn og Solheim. Det er tegnet støysonekart for alle 5 landingsplassene. Kun ved en av lokalitetene (Solheim) er det bolighus som blir berørt av støysonene.
Oppdragsgiver Helikopter Utleier
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E260

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

SINTEF A151

ISBN

8214028647

Vis denne publikasjonen hos Cristin