Til hovedinnhold

Orkanger ungdomsskole. Med potensial til utvikling

Orkanger ungdomsskole. Med potensial til utvikling

Kategori
Rapport
Sammendrag
Denne rapporten er skrevet med bakgrunn i en analyse av Orkanger ungdomsskole med spesielt fokus på skolens arbeid med skoleutvikling. Til grunn for rapporten ligger en kartlegging av skolens arbeid med skoleutvikling, en diskusjons- og refleksjonssamling og de viktigste styringsdokumentene for skolen.Orkanger ungdomsskole er i dag en skole med godt arbeidsmiljø, hvor elever trives og hvor foresatte er godt fornøyd med skolen. Det er en skole hvor den enkelte lærer har stor faglig selvtillit og interesse for det faglige. Både det sosiale og fysiske læringsmiljøet er godt. Skolen oppnår gjennomsnittlige læringsresultater for sine elever.Rapporten viser at skolen har et potensial for skoleutvikling. Skoleutvikling ved skolen er ikke alltid lett, og måten skolen arbeider med skoleutvikling på kan av og til heller føre til konflikter enn til et arbeid med å styrke og forbedre skolen. Disse konfliktene kan lett få en dominerende plass og skygge for andre sider av skolens virksomhet. Problemene med skoleutvikling ved skolen har sammenheng med at skolen mangler en felles kollektiv plattform for skoleutvikling, det synet som råder på skolen på ledelses- og lærerrollen og synet på utviklingsprosesser. Hovedutfordringen her er å utvikle kollektivet, tenke annerledes om skoleutvikling og få et annet syn og praksis når det gjelder ledelses- og lærerrollen. Skolen bør i større grad tenke og arbeide kollektivt om skoleutvikling, og fag- og kompetanseutvikling bør bli et kollektivt anliggende.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Thomas Dahl
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
År
Forlag
SINTEF rapport
Hefte nr.
STF50 A07020
ISBN
9788214041477