Til hovedinnhold
Norsk English

Utfordringer og behov i norske vareproduserende SMB - En oversikt etter samtaler og intervju med 65 bedrifter

Sammendrag

I perioden 2005-2006 ble det i regi av bedriftsutviklingsprogrammene FoU-basert Kompetansemegling, IRC og IDESØK/Internasjonal Innovasjon (nettverksprosjekter) gjennomført besøk i 92 bedrifter i Oppland, Hedmark og Buskerud. I 65 av disse ble det gjennomført en noe mer grundig kartlegging av bedriftenes utfordringer og behov. Gjennom intervju og samtaler med daglig leder og andre i leder-gruppen ble det til sammen kartlagt 633 utsagn knyttet til utfordringer og behov hvor bedriftene kunne tenke seg tilførsel av kompetanse, rådgivning og/ellerforskningsmessig assistanse. 75 % av alle kartlagte utfordringer er knyttet til produktutvikling, teknologi og internasjonalisering. Andre undersøkelser viser at nettopp disse temaene er viktige satsnings-områder for SMB i både inn- og utland, men ikke de eneste. Prosjektet er både relevant og interessant da det tar for seg en mengde data samlet inn om norske vareproduserende SMB slik disse selv oppgir sine hovedutfordringer og behov for å utvikle seg til konkurransedyktige virksomheter i et høykostnadsland. Min oppfatning er at analysen frembringer interessante resultater, ikke bare for industrien selv, men for alle som jobber med videreutvikling av den vareproduserende industri. Dette være seg både kunnskapsmiljøene og ikke minst det offentlige virkemiddelapparatet
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 507569.00

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Leif Anders Estensen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2007

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF50 A07016

ISBN

9788214041439

Vis denne publikasjonen hos Cristin