Til hovedinnhold

Regionale seniornettverk - et potensial for bedre seniorpolitisk ledelse i IA-virksomhetene? Hva kan vi lære av Trøndelagsfylkene?

Regionale seniornettverk - et potensial for bedre seniorpolitisk ledelse i IA-virksomhetene? Hva kan vi lære av Trøndelagsfylkene?

Kategori
Rapport
Sammendrag
I tiltaksplanen for krafttaket forpliktet partene seg til å gjennomføre konkrete tiltak for å styrke eldre arbeidstakeres muligheter i arbeidslivet og stimulere til lengre yrkeskarriere. Ett av tiltakene som ble initiert var etableringen av seks regionale nettverk rundt om i landet, hvor nettverksgruppene skulle bestå av representanter for offentlige og private virksomheter, offentlige og private konsulenter, ”fagfolk” på området og eventuelt andre som hadde spesiell interesse for området seniorpolitikk. Erfaringer fra flere aktører på feltet har vist at Trøndelagsfylkene har vært spesielt aktive når det gjelder å drifte det regionale nettverket. I denne rapporten foretas det en kartlegging og analyse av aktivitetene og prosessene i det regionale nettverket i Trøndelag. Tanken er at denne analysen skal være til hjelp for nettverket i arbeidet med å utvikle seg videre. Videre har vi i rapporten beskrevet og presentert nettverket i Trøndelagsfylkene som en mulig utviklingsmodell for andre regionale nettverk. Til slutt har vi fokusert på lederne i nettverket og sjekket ut interessen for et lederutviklingsverksted i tilknytning til - eller forlengelsen av - nettverket. Analysen som presenteres i rapporten er basert på 13 intervju av til sammen 15 personer som har vært aktive deltakere i nettverket eller tilknyttet nettverket på annen måte.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Hanne Gudrun Finnestrand
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
År
Forlag
SINTEF rapport
Hefte nr.
STF50 A07018
ISBN
9788214041453