Til hovedinnhold
Norsk English

SIP- Future Rehabilitation Strategies for Physical Infrastructure : Avfallshåndtering ved rehabilitering av tunneler – med eksempel fra rehabiliteringen av Ålesundstunnelene

Sammendrag

I forbindelse med arbeidet med rapport ”Status for infrastruktur i Norge” kom det frem at innenfor avfallshåndtering og gjenvinning har anleggsnæringen et forbedringspotensial. Det ble derfor bestemt at det skulle utføres en studie for å finne ut mer om dagens lover og regler innenfor avfallshåndtering i anleggsnæringen. Siden det i fremtiden vil bli økende behov for rehabilitering av tunneler i tillegg til at det finnes utfordringer knyttet til deponering av PE-skum matter, ble det bestemt å fokusere på rehabilitering av tunneler. For å få et innblikk i hvordan rehabilitering av tunneler blir utført i praksis ble det også gjennomført en befaring til Ålesundstunnelene, med tur i tunnelene og møte med byggherre (Statens vegvesen) og entreprenør (Skanska AS). Det blir redegjort for hvilke lover og regler som gjelder. Regelverket for håndtering av byggavfall er hovedsakelig knyttet til ”Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall” (avfallsforskriften), kapittel 15. I rapporten blir krav til utarbeidelse av avfallsplan, miljøsaneringsplan og sluttplan beskrevet. Videre blir det redegjort for norske standarder og forskrifter. Endringer som er bebudet innenfor lovgivningen vil bli kommentert. Svakheter med dagens ordninger for destruksjon av PE-skum matter er kommentert, med noen forslag til forbedringer.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kristin Hilde Holmøy

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF IN A10100

ISBN

0123456789

Vis denne publikasjonen hos Cristin