Til hovedinnhold
Norsk English

SIP - Future Rehabilitation Strategies for Physical Infrastructure. Utvikling av georadar til undersøkelse av tunneler

Sammendrag

I dagens tunneler er fjelloverflaten ofte skjult av hvelv slik at det ikke er enkelt å inspisere fjellet. I flere tilfeller har det gått ras inne i tunnelene slik at behovet for inspeksjon har økt. Slike inspeksjoner er imidlertid tidkrevende og representerer betydelige HMS-utfordringer for mannskapene som skal utføre undersøkelsen. En automatisert undersøkelse ved hjelp av georadar kan gjøre behovet for manuell inspeksjon mindre og mer målrettet. I denne første fasen har vi benyttet en spesialtilpasset variant av georadar til å avdekke hulrom bak hvelvene for optimal plassering av inspeksjonsluker. Slike undersøkelser har blitt utført i en lang rekke tunneler med godt resultat. Potensialet til enda større nyttig bruk er stort og innledende undersøkelser tyder på at georadar er godt egnet til å finne løse steiner eller annet materiale som ligger på taket eller langs veggene bak hvelvet. Slikt løst materiale vil være en sikker indikasjon på et område som må undersøkes nærmere.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Inge Hoff
  • Anne Lalagüe

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF IN A09021

ISBN

0123456789

Vis denne publikasjonen hos Cristin