Til hovedinnhold
Norsk English

Terminologi knyttet til rehabilitering av infrastruktur

Sammendrag

Denne rapporten er utarbeidet i 2009 som en del av det strategiske instituttprogrammet ”Future Rehabilitation Strategies for Physical Infrastructure” finansiert av Norges forskningsråd. Rapporten behandler sentrale deler av den norske fagterminologien knyttet til rehabilitering av infrastruktur. Innledningsvis diskuteres sammenhengen mellom begreper, begrepsapparat, termer og terminologi med tilhørende definisjoner som basis for vurderinger av terminologien innefor de aktuelle fagområdene. Dernest behandles terminologien knyttet til • Rammen for diskusjon av begrepsapparat og terminologi• Infrastruktur og infrastrukturforvaltning• Standard, kvalitet og tilstand• Rehabilitering og andre typer tiltak• Konsekvenser, resultater og akseptkriterier Rapporten viser at det eksisterer en del forskjeller terminologien innenfor fagområder som alle forholder seg til ulike typer infrastruktur. Rapporten inneholder enkelte forslag til harmonisering i terminologien, men kommer ikke med noe komplett forslag til felles terminologi. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF IN A10001

ISBN

0123456789

Vis denne publikasjonen hos Cristin