Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av ambulerende team som del av Lokalmiljømodellen ved Beitostølen Helsesportsenter

Sammendrag

Denne rapporten beskriver resultater fra en evaluering av den ambulerende virksomheten (den reisende delen) av Lokalmiljømodellen ved Beitostølen helsesportsenter. I fire kommuner er foreldre til barn som har deltatt på opphold ved BHSS etter Lokalmiljømodellen blitt intervjuet og spurt om sine erfaringer, med særlig vekt på for- og ettermøtet. Det samme er fagfolk som har deltatt.   Målet med Lokalmiljømodellen (LMM) er å øke kvaliteten på tilbudet gjennom bedret kontakt med og oppfølging av brukerne og fagmiljøet rundt brukerne i lokalmiljøet.   Dette målet må kunne sies å være nådd. Forbesøk, og særlig formøte i forbindelse med det første oppholdet, er viktig for å få så godt utbytte av oppholdet som mulig. I alle kommunene er det startet aktiviteter i etterkant av oppholdet. Aktiviteten er avhengig av aktive og engasjerte foreldre, men når slike fantes, var dette vellykket. Aktivitetene hadde ofte et sosialt preg i tillegg til den fysiske aktiviteten de drev. Bekjentskap og vennskap ble opprettet og vedlikeholdt. Facebook har spilt en rolle i å holde kontakt med venner for enkelte av barna og ungdommene.   Det er viktig å opprette eller styrke kontakten med andre aktører i det lokale fagmiljøet enn de som allerede jobber direkte med barn og ungdom med funksjonsnedsettelser, for eksempel skolene, fritidssektoren og frivillig sektor. Her ligger en stor utfordring for alle parter.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 60G01730

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2010

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

SINTEF A14754

ISBN

9788214047912

Vis denne publikasjonen hos Cristin